Geschiedenis Tera Mai ™ Reiki

*Tera Mai™ Reiki *Aura & Chakra Healing

Geschiedenis Tera Mai ™ Reiki

De geschiedenis van Tera Mai™ Kathleen Milner

Boeddha vertelde me dat Takata met Boeddha een bewustmakingservaring op Hawaï had. Takata bracht geen initiaties mee uit Japan. Toen Takata de inwijdingen, die Boeddha haar gaf, naar het vasteland van de VS bracht, veranderde ze de Reiki-initiaties. Ze heeft bijvoorbeeld het symbool RAKU weggelaten en Say Hay Key doormidden gesneden.RAKU maakt deel uit van de oorspronkelijke Reiki-initiaties die door Boeddha op Hawaï aan Takata werden gegeven.

 • Takata was een boeddhistische en een Japans / Amerikaanse vrouw.
 • Takata kwam kort na de Tweede Wereldoorlog naar het vasteland van de VS.
 • Takata dacht niet dat mensen haar zouden accepteren, dus verzon ze een verhaal over Dr. Usui, een voormalige boeddhistische monnik die studeerde aan de universiteit van Chicago!
 • Chicago University heeft geen archief van zijn aanwezigheid en het boeddhistische klooster heeft geen aantekening van hem dat hij zelfs maar op bezoek was!
 • Takata veranderde de initiaties die Boeddha haar had gegeven om ze eenvoudiger te maken voor de westerlingen.
 • Ze veranderde goddelijke initiaties in menselijke initiaties.

Kathleen Milner stelde in 2017 twee vragen aan Boeddha:

 1. Waarom liet hij me niet gewoon de initiaties zien die hij aan Takata had gegeven?
  • Boeddha’s antwoord: de inwijdingen die hij Takata gaf waren gebrekkig. De corrupte inwijdingen waren onherstelbaar.
 2. Waarom moest ik worden ingewijd in Takata’s Reiki? Waarom kon Boeddha niet gewoon de natuurlijke genezende en paranormale vermogens gebruiken waarmee ik was geboren om nieuwe genezingsinitiatieven te creëren?
  • Het antwoord van Boeddha: Takata ontving een zegening van een heilige man of vrouw, die niet alleen met Jezus en Boeddha verbonden was, maar ook met de Hogepriester Melchizedek, zoals vermeld in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament initieert Jezus een priester in de Orde van Melchizedek. Blijkbaar was het belangrijk dat ik fysiek verbonden ben met deze oude afstamming. EN dat Tera Mai-ingewijden worden verbonden met de Hogepriester Melchizedek.

In Los Angeles gebruikte Boeddha de helende energieën waarmee ik was geboren om Reiki en de Reiki-inwijdingen die ik van Margaret Sheldon had ontvangen, op te schonen en nieuw leven in te blazen. Hij begon met het toevoegen van het symbool HARTH en twee Cho Ku-Ray. De instructies die hij me gaf waren expliciet! Iedereen die werd ingewijd in Tera Mai, die de Tera Mai-energieën wilde behouden, moest Boeddha’s Tera Mai-normen eren en zich eraan houden. Waar ik geen antwoord op heb, is dit: ik ben katholiek opgevoed. Ik ben nooit een boeddhist geweest. Ik wist echter dat ik de initiaties die Boeddha me gaf niet mocht veranderen. Takata was een boeddhist! Waarom ging ze in meditatie om de Reiki-initiaties te veranderen??? De gemakkelijkste verklaring is dat haar ego in de weg zat. Ik kan hier niet op ingaan, omdat ik dan in het oordeel val. Dit is erg moeilijk voor mij, omdat Boeddha me ook vertelde dat de aarde kort na de Tweede Wereldoorlog in de Gouden Eeuw kon zijn gegaan met de energieën van de Reiki-initiaties die hij aan Takata had gegeven.

Bewijs van mijn verklaringen: Takata was in het begin in staat om wonderen te verrichten. Er is een gedocumenteerd, getuige verslag van haar opwekking van de doden. Naarmate haar leven voortduurde, was ze in staat minder en minder genezingen te faciliteren totdat de genezingen stopten.

Naarmate ik ouder wordt, kunnen de genezingen en wonderen die ik kan faciliteren toenemen. Dit geldt ook voor alle goed op elkaar afgestemde Tera Mai-ingewijden die de Boeddha’s normen van Tera Mai naleven en hun best doen om hun leven met eerlijkheid, integriteit en mededogen te leven.

Om te voorkomen dat net als in het verleden de initiaties en de kennis niet op dezelfde wijze worden doorgegeven heeft Kathleen Milner het healing systeem vastgelegd in een trademark (™). Dit handelsmerk garandeert dat iedereen dezelfde initiaties en symbolen doorkrijgt tijdens een opleiding bij een Tera Mai Reiki / Seichem master. De basis van Tera Mai blijft de oorspronkelijk door Mevrouw Hawayo Takata herontdekte Reiki die op traditionele wijze wordt doorgegeven. Deze wordt echter aangevuld met een aantal technieken, die nu niet meer bij een traditionele Reiki-initiatie worden gegeven. Tera Mai Reiki wordt gezien als een versterking en uitbreiding van de traditionele vorm van Reiki en als een basis voor initiaties in de drie andere energieën (Sakara, Sophi-El en Angeliclight).

De andere Reiki stralen

Reiki is verbonden met het element aarde. Zij voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van de planeet Aarde zelf. De energie maakt het je mogelijk je karma sneller uit te werken.

Sophi-El is verbonden met het element water. Zij is net als het water zelf zowel zacht als doortastend en voelt aan als golven van koele energie. Deze energie dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern van een verstoring te vinden (oorzaak en gevolg). Daarnaast opent zij het hart, zodat je meer liefde kunt uitdragen en ontvangen. Sophi-El in combinatie met de andere stralen van heling brengt de persoon die ermee behandeld wordt het gevoel van vreugde en de ervaring “ik verdien het om gelukkig te zijn”.

Sakara is verbonden met het element vuur. De energie voelt aan als kleine elektrische schokjes die door je handen gaan en werkt onder andere in de aura en reinigt de chakra’s. Sakara brandt door blokkades en weerstanden in fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen en transformeert deze energieën. Een energie die daarnaast zorgt voor een regenboog van beschermend licht die de aura omringt.

Angeliclight is verbonden met het element lucht. Hij bestaat uit twee stralen en is de energie uit de dimensie van de Kosmos (de Heilige Geest), de Engelen en het Hogere Zelf. De energie verhoogt de kracht van het gesproken woord, zodat je als heler beter kunt communiceren en samenwerken met de engelen/gidsen die de feitelijke heling verrichten. De effectiviteit van het Derde Oog en de Keelchakra (zie hoofdstuk 3.2) worden aanzienlijk verhoogd. Door Angeliclight worden de andere elementen en de symbolen waarmee je werkt versterkt.

Akasha is verbonden met het element Ether. Transformerende, magische helende energie.

Bron: https://www.vereniging-teramai.nl/kathleen-milner

Geef een reactie

%d